Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1977, Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Phù Mỹ đã khẳng định Trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ đã và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Phù Mỹ được các cấp đánh giá cao từ đó tạo cơ hội cho  đội ngũ nhà trường phát triển và trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.