KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN: 2020 - 2025

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN: 2020 - 2025

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ giai đoạn ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 53